PCA3

Prostate Cancer Antigen 3


marker je vysoce exprimován v nádorové prostatické tkáni. Stanovení PCA3 má pomoci při správném výběru pacientů pro biopsii prostaty zejména v případě hodnot PSA 2,5–10 ng/ml (tzv. šedá zóna) a v případě podezření na karcinom prostaty navzdory negativnímu výsledku první biopsie.


- exprese v nádorové tkáni prostaty je 10–100násobně vyšší (medián 66násobně)
- v jiných tkáních (jak normálních, tak nádorově postižených, včetně močo­vého měchýře, varlat, ledviny, prsu či vaječníku) jsou jeho hodnoty nedetekovatelné 


PCA3 exprimován epiteliálními buňkami pros­taty, je jeho stanovení možné v ejakulátu nebo spontánně vymočené moči 

  • výtěžnost je však mnohem vyšší, předchází-li odběru moči masáž prostaty ( tři tahy prstem po obou lalocích prostaty ) při DRE – bez předchozího DRE jsou validní výsledky získány v 80 %, po DRE až v 98 % 
  • odebírá se 20–30 ml první vymočené moči po masáži prostaty. Tato moč je přepravována v nádobě obsahující buffer pro stabilizaci mRNA ve vzorku k další analýze

Články


Enhanced by Zemanta

Komentáře