Prohledat tento blog

Nerve-Sparing During Robot-Assisted Radical Prostatectomy Increases the Risk of Ipsilateral Positive Surgical Margins

Soeterik TFW, van Melick HHE, Dijksman LM, Stomps S, Witjes JA, van Basten JPA. Nerve-Sparing During Robot-Assisted Radical Prostatectomy Increases the Risk of Ipsilateral Positive Surgical Margins [published online ahead of print, 2020 Jan 23]. J Urol. 2020;101097JU0000000000000760. doi:10.1097/JU.0000000000000760

článek zde

Novinky září 2017

Poslední měsíce přinesly několik nových studií týkajících se vedení léčby u pacientů s karcinomem prostaty (CP). Ukázaly, že časně provedená operace nepřináší u mužů s lokalizovaným CP po 20 letech sledování významné prodloužení života v porovnání s pouhým sledováním. Navíc je spojena s častějšími nežádoucími účinky, i když s nižším rizikem nutnosti terapie z důvodu progrese onemocnění. Jiná práce, která analyzovala zpětný pohled mužů na terapii CP, ukázala, že rozhodnutí ohledně způsobu léčby lituje 15 % těch, kteří podstoupili operaci, a 16,6 % těch, u nichž byla provedena radikální radioterapie. Hlavním důvodem nespokojenosti byly sexuální dysfunkce a dále poruchy funkce střeva. Dalším zajímavým zjištěním je vyšší riziko high-grade CP a úmrtí na toto onemocnění u mužů vyššího vzrůstu a s vyšším BMI. 

více Zde

Karcinomu prostaty přibývá, stal se nejčastějším zhoubným onemocněním

MEDICAL TRIBUNE CZ > Karcinomu prostaty přibývá, stal se nejčastějším zhoubným onemocněnímKarcinomu prostaty u českých mužů raketově přibývá, za posledních deset let stoupla o 56 procent. Překonala tím výskyt karcinomu tlustého střeva, která dosud byla nejčastějším zhoubným onemocněním mužů v Česku...

...Příznivou zprávou je, že ve stejném období klesla úmrtnost o 14 procent...

... 40 procent pacientů v posledním stadiu rakoviny žije déle než pět let....


Odhad rizika pozitivního výsledku zobrazení kostních metastáz u pacientů s karcinomem prostaty - proLékaře.cz

English: Greyscale bone scan display. Based on...
Odhad rizika pozitivního výsledku zobrazení kostních metastáz u pacientů s karcinomem prostaty - proLékaře.cz

....

Analyzováno bylo 531 zobrazovacích vyšetření od 213 pacientů, u nichž

  • nebyly na začátku léčby popsány metastázy 
  • byli léčeni různými typy primární terapie.
Pozitivních bylo 28 % zobrazovacích vyšetření kostí. Významná souvislost s pozitivitou tohoto výsledku byla zjištěna

  • u nižšího věku (poměr šancí [OR] = 0,98, p = 0,014), 
  • vyššího Gleasonova skóre
  • vyšší hladiny PSA před zobrazovacím vyšetřením (OR = 2,11, p < 0,001) a 
  • kratší doby do zdvojnásobení hladiny PSA (PSADT, OR = 0,53, p = 0,004).
Hladina PSA (ng/ml)
< 5
5–14,9
15–49,9
≥ 50
Pravděpodobnost nálezu při zobrazení kostí
6 %
14 %
29 %
57 %
p pro trend < 0,001
PSADT (měsíce)
≥ 15
9–149
3–8,9
< 3
Pravděpodobnost nálezu při zobrazení kostí
11 %
22 %
34 %
47 %
p pro trend < 0,001
Výsledkem této analýzy jsou tabulky, které umožní odhadnout pravděpodobnost pozitivního nálezu na zobrazovacím vyšetření kostí na základě hladiny PSA a PSADT.

Nerve-Sparing During Robot-Assisted Radical Prostatectomy Increases the Risk of Ipsilateral Positive Surgical Margins

Soeterik TFW, van Melick HHE, Dijksman LM, Stomps S, Witjes JA, van Basten JPA. Nerve-Sparing During Robot-Assisted Radical Prostatectomy In...

Archiv blogu