Prohledat tento blog

Gleasonovo skóre

Gleason grade Lower grades are associated with...
- histopatologický gradingPodle stupně diferenciace nádoru se stanovuje stupeň 1-5.
Gleasonovo skóre (GS) je potom součtem dvou nejvíce zastoupených 

stupňů a nabývá hodnot 2-10

2-4 dobře diferencovaný karcinom
5-6 středně diferencovaný karcinom,
7 středně špatně diferencovaný karcinom ...špatná prognóza
8-10 špatně diferencovaný karcinom


V roce 2005 byla provedena úprava gradingového systému - publikována jako tzv.ISUP ( International Socienty of Urological Pathology)

Gleason grade 1-2 -vyskytuje se prakticky pouze v TURech, tj. v materiálu centrální a přechodné zóny a proto se nedoporučuje užívat
Prostatický adenoca rozpoznatelný v punkční biopsii má grade minimálně 3, což znamená minimální Gleason skore 6.

Enhanced by Zemanta

Žádné komentáře:

Okomentovat

Nerve-Sparing During Robot-Assisted Radical Prostatectomy Increases the Risk of Ipsilateral Positive Surgical Margins

Soeterik TFW, van Melick HHE, Dijksman LM, Stomps S, Witjes JA, van Basten JPA. Nerve-Sparing During Robot-Assisted Radical Prostatectomy In...

Archiv blogu