Prohledat tento blog

Odhad rizika pozitivního výsledku zobrazení kostních metastáz u pacientů s karcinomem prostaty - proLékaře.cz

English: Greyscale bone scan display. Based on...
Odhad rizika pozitivního výsledku zobrazení kostních metastáz u pacientů s karcinomem prostaty - proLékaře.cz

....

Analyzováno bylo 531 zobrazovacích vyšetření od 213 pacientů, u nichž

  • nebyly na začátku léčby popsány metastázy 
  • byli léčeni různými typy primární terapie.
Pozitivních bylo 28 % zobrazovacích vyšetření kostí. Významná souvislost s pozitivitou tohoto výsledku byla zjištěna

  • u nižšího věku (poměr šancí [OR] = 0,98, p = 0,014), 
  • vyššího Gleasonova skóre
  • vyšší hladiny PSA před zobrazovacím vyšetřením (OR = 2,11, p < 0,001) a 
  • kratší doby do zdvojnásobení hladiny PSA (PSADT, OR = 0,53, p = 0,004).
Hladina PSA (ng/ml)
< 5
5–14,9
15–49,9
≥ 50
Pravděpodobnost nálezu při zobrazení kostí
6 %
14 %
29 %
57 %
p pro trend < 0,001
PSADT (měsíce)
≥ 15
9–149
3–8,9
< 3
Pravděpodobnost nálezu při zobrazení kostí
11 %
22 %
34 %
47 %
p pro trend < 0,001
Výsledkem této analýzy jsou tabulky, které umožní odhadnout pravděpodobnost pozitivního nálezu na zobrazovacím vyšetření kostí na základě hladiny PSA a PSADT.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Nerve-Sparing During Robot-Assisted Radical Prostatectomy Increases the Risk of Ipsilateral Positive Surgical Margins

Soeterik TFW, van Melick HHE, Dijksman LM, Stomps S, Witjes JA, van Basten JPA. Nerve-Sparing During Robot-Assisted Radical Prostatectomy In...

Archiv blogu