Prohledat tento blog

Novinky září 2017

Poslední měsíce přinesly několik nových studií týkajících se vedení léčby u pacientů s karcinomem prostaty (CP). Ukázaly, že časně provedená operace nepřináší u mužů s lokalizovaným CP po 20 letech sledování významné prodloužení života v porovnání s pouhým sledováním. Navíc je spojena s častějšími nežádoucími účinky, i když s nižším rizikem nutnosti terapie z důvodu progrese onemocnění. Jiná práce, která analyzovala zpětný pohled mužů na terapii CP, ukázala, že rozhodnutí ohledně způsobu léčby lituje 15 % těch, kteří podstoupili operaci, a 16,6 % těch, u nichž byla provedena radikální radioterapie. Hlavním důvodem nespokojenosti byly sexuální dysfunkce a dále poruchy funkce střeva. Dalším zajímavým zjištěním je vyšší riziko high-grade CP a úmrtí na toto onemocnění u mužů vyššího vzrůstu a s vyšším BMI. 

více Zde

Žádné komentáře:

Okomentovat

Nerve-Sparing During Robot-Assisted Radical Prostatectomy Increases the Risk of Ipsilateral Positive Surgical Margins

Soeterik TFW, van Melick HHE, Dijksman LM, Stomps S, Witjes JA, van Basten JPA. Nerve-Sparing During Robot-Assisted Radical Prostatectomy In...

Archiv blogu