TNM klasifikace


TNM - 7vydání 2009


T Primární tumor

Tx Primární tumor nelze hodnotit

T0 Žádný důkaz primárního tumoru


T1 Klinicky němý, nehmatný nebo pomocí vyšetření nezobrazitelný tumor
      T1a Histologický nález tumoru v < 5 % resekované tkáně
      T1b Histologický nález tumoru v > 5 % resekované tkáně
      T1c Tumor zjištěný jehlovou biopsií (při zvýšeném PSA)


T2 Tumor ohraničený na prostatu
      T2a Tumor postihující polovinu jednoho laloku nebo méně
      T2b Tumor postihující více než polovinu jednoho laloku, ale ne oba laloky
      T2c Tumor postihující oba laloky


T3 Tumor přesahující pouzdro prostaty
      T3a Extrakapsulární šíření (jednostranné nebo oboustranné) včetně mikroskopického  

              postižení hrdla měchýře
      T3b nádor infiltruje semenný váček(váčky)


T4 Nádor je fixován nebo postihuje okolní struktury jiné než semenné váčky: zevní sfinkter,  rektum, mm.levatores a /nebo stěnu pánve Poznámka 
1) Nádor nalezený při punkční biopsii v jednom či obou lalocích, avšak nezjistitelný palpačně ani zobrazovacími vyšetřovacími metodami, je klasifikován jako T1c. 
2) Invaze do apexu prostaty nebo do pouzdra prostaty (ale ne přes pouzdro) se neklasifikuje jako T3, ale jako T2. 

N Regionální lymfatické uzliny- pánevní uzliny pod  bifurkací aa.aliacae comm.


NX Regionální lymfatické uzliny nelze hodnotit
N0 Metastázy v regionálních lymfatických uzlinách nejsou přítomny
N1 Přítomnost metastáz v regionálních lymfatických uzlinách
M Vzdálené metastázy


MX Přítomnost vzdálených metastáz nelze hodnotit


M0 Vzdálené metastázy nejsou přítomny


M1 Přítomnost vzdálených metastáz
       M1a Metastázy mimo regionální mízní uzlinu/y
       M1b Kostní metastázy
       M1c Metastázy v jiných orgánechKlinická stádia

I.stadium     T1,2a       N0    M0
II.stadium    T2b,T2c   N0    M0
III.stadium   T3             N0    M0
IV.stadium  T4             N0    M0
                                        N1
                                                M1 

Prognostické skupiny

Skupina I
T1 – T2a a GS pod či rovno 6 a PSA pod 10 ng/mL 

Skupina II A
T1 -T2a a GS rovno 7  a PSA pod 20 ng/mL 
T1 -T2a a GS pod či rovno 6 a PSA 10 -20 ng/mL 
T2b a GS pod a rovno 7  a PSA pod 20 ng/mL 

Skupina IIB
T2c
T1-2 a PSA rovno či nad 20 ng/mL
T1-2 a G rovno či více 8

Skupina III
T3a,b

Skupina IV
T4
N1
M1
Enhanced by Zemanta

Komentáře