Statistika ČR

Počet případů na 100 000 osob (viz graf)

rok 1977 
Incidence: 22,51   Mortalita: 5,25

rok 2009
Incidence: 119,33 Mortalita:28,54

rok 2013
Incidence: 132,52   Mortalita:28,52

rok 2015
Incidence: 13ž,07   Mortalita:27,8


Počet nově diagnostikovaných pacientů 


rok 2015   7049


Počet zemřelých  pacientů                     

 rok 2015   1440


Věk pacientů


průměrný medián věku se postupně snižuje 
v r. 1984-1988 byl 73 let , v období 2009-2013 je medián 68 let

Více

Uroweb.cz
SVOD.cz

Komentáře