Aktivní sledování

English: Micrograph showing prostatic acinar a...
aktivní sledování je možno zvolit jako možnost pro pacienty , kterým je  možno v budouvnu nabídnout kurativní léčbu. 


Pacienti jsou bedlivě sledování a kurativní léčba je zahájena v případě, že dojde k progresi onemocnění a nebo se vyskytne riziko progrese. 


Indikace: 

  • Gleason  ≤ 6
  • T1-2
  • méně nebo rovno jak  3 pozitivní vzorky z biopsie
  • PSA po 10 ng/ml

Definice progrese a zahájení léčby

  • PSA doubling time  více nebo rovno 2-4 roky (pod 3 roky) 
  • progrese Gleson skore při opakované biopsii nad či rovno  7 (prováděná v intervalu  1-4 roky )
  • progrese PSA nad 10ng/ml
Jak provádět 
  • PSA každé  3-4m
  • klinické vyšetření + DRE
  • punkční biopsie  1x ročně 

Odkazy


Enhanced by Zemanta

Komentáře