Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2015

Vitamin D Might Benefit Patients With Prostate Cancer

Obrázek

Kastrační rezistence karcinomu prostaty definice

Kastračně rezistentní karcinom prostaty je definován kastračními hladinami testosteronu
 (< 50 ng/ml nebo 1,7 nmol/l) a jedním z následujících kritérií: Biochemická progrese: tři následné vzestupy PSA v odstupu jednoho týdne; výsledné zvýšení PSA je 2× o 50 % nad nadir (při PSA > 2 ng/mL), a to minimálně 4 týdny po vysazení flutamidu či cyproteronacetátu nebo 6 týdnů po vysazení bicalutamidu neboRadiologická progrese: výskyt dvou nebo více kostních lézí nebo progrese v měkkých tkáních podle RECIST U všech nemocných je indikováno zajištění kastračních hladin LHRH analogy nebo chirurgickou kastrací.,
Zdroj: Modrá kniha