Prohledat tento blog

Vitamin D Might Benefit Patients With Prostate Cancer

Vitamin D
Vitamin D (Photo credit: Wikipedia)
Vitamin D Might Benefit Patients With Prostate Cancer


Kastrační rezistence karcinomu prostaty definice
Kastračně rezistentní karcinom prostaty je definován kastračními hladinami testosteronu
 (< 50 ng/ml nebo 1,7 nmol/l) a jedním z následujících kritérií:
  • Biochemická progrese: tři následné vzestupy PSA v odstupu jednoho týdne; výsledné zvýšení PSA je 2× o 50 % nad nadir (při PSA > 2 ng/mL), a to minimálně 4 týdny po vysazení flutamidu či cyproteronacetátu nebo 6 týdnů po vysazení bicalutamidu nebo
  • Radiologická progrese: výskyt dvou nebo více kostních lézí nebo progrese v měkkých tkáních podle RECIST U všech nemocných je indikováno zajištění kastračních hladin LHRH analogy nebo chirurgickou kastrací.,

Hormonální léčba

Archiv blogu