Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červenec, 2013

Novinky v léčbě karcinomu prostaty

Odborný program tradičních Staškových dní pořádaných Onkologickou klinikou 1. LF UK a VFN každoročně odhaluje „horká“ onkologická témata a stává se platformou pro otevřenou diskusi. Letošní XVIII. Staškův den byl počátkem dubna zaměřen i na farmakoterapii karcinomu prostaty

čtěte na MEDICAL TRIBUNE CZ

Fish oils linked to higher risk of prostate cancer | TIME.com

Obrázek