Prohledat tento blog

Karcinomu prostaty přibývá, stal se nejčastějším zhoubným onemocněním

MEDICAL TRIBUNE CZ > Karcinomu prostaty přibývá, stal se nejčastějším zhoubným onemocněnímKarcinomu prostaty u českých mužů raketově přibývá, za posledních deset let stoupla o 56 procent. Překonala tím výskyt karcinomu tlustého střeva, která dosud byla nejčastějším zhoubným onemocněním mužů v Česku...

...Příznivou zprávou je, že ve stejném období klesla úmrtnost o 14 procent...

... 40 procent pacientů v posledním stadiu rakoviny žije déle než pět let....


Odhad rizika pozitivního výsledku zobrazení kostních metastáz u pacientů s karcinomem prostaty - proLékaře.cz

English: Greyscale bone scan display. Based on...
Odhad rizika pozitivního výsledku zobrazení kostních metastáz u pacientů s karcinomem prostaty - proLékaře.cz

....

Analyzováno bylo 531 zobrazovacích vyšetření od 213 pacientů, u nichž

  • nebyly na začátku léčby popsány metastázy 
  • byli léčeni různými typy primární terapie.
Pozitivních bylo 28 % zobrazovacích vyšetření kostí. Významná souvislost s pozitivitou tohoto výsledku byla zjištěna

  • u nižšího věku (poměr šancí [OR] = 0,98, p = 0,014), 
  • vyššího Gleasonova skóre
  • vyšší hladiny PSA před zobrazovacím vyšetřením (OR = 2,11, p < 0,001) a 
  • kratší doby do zdvojnásobení hladiny PSA (PSADT, OR = 0,53, p = 0,004).
Hladina PSA (ng/ml)
< 5
5–14,9
15–49,9
≥ 50
Pravděpodobnost nálezu při zobrazení kostí
6 %
14 %
29 %
57 %
p pro trend < 0,001
PSADT (měsíce)
≥ 15
9–149
3–8,9
< 3
Pravděpodobnost nálezu při zobrazení kostí
11 %
22 %
34 %
47 %
p pro trend < 0,001
Výsledkem této analýzy jsou tabulky, které umožní odhadnout pravděpodobnost pozitivního nálezu na zobrazovacím vyšetření kostí na základě hladiny PSA a PSADT.

Solitární plicní metastáza jako první projev karcinomu prostaty - proLékaře.cz

Solitární plicní metastáza jako první projev karcinomu prostaty - proLékaře.cz

Turecká kazuistika upozorňující na možnost solitární plicní metastázy karcinomu prostaty i při negativní hladině PSA.

Vysoká hladina PSA a její rychlý nárůst jsou nepříznivými prognostickými faktory u karcinomu prostaty - proLékaře.cz

Vysoká hladina PSA a její rychlý nárůst jsou nepříznivými prognostickými faktory u karcinomu prostaty - proLékaře.cz

Hormonální léčba

Archiv blogu