Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z říjen, 2015

Karcinomu prostaty přibývá, stal se nejčastějším zhoubným onemocněním

MEDICAL TRIBUNE CZ > Karcinomu prostaty přibývá, stal se nejčastějším zhoubným onemocněnímKarcinomu prostaty u českých mužů raketově přibývá, za posledních deset let stoupla o 56 procent. Překonala tím výskyt karcinomu tlustého střeva, která dosud byla nejčastějším zhoubným onemocněním mužů v Česku...

...Příznivou zprávou je, že ve stejném období klesla úmrtnost o 14 procent...

...až 40 procent pacientů v posledním stadiu rakoviny žije déle než pět let....


Related articlesProstate Cancer Awareness (adventisthealthcare.com)More men at risk for prostate cancer as a result of less regular screening (medicalxpress.com)Researchers Find 5 Different Types of Prostate Cancer (prfire.co.uk)Experts Warn Of Dangers Of Relaxed PSA Testing As Prostate Cancer Diagnoses Drop By 28 Percent (techtimes.com)Guideline Against Regular Prostate Cancer Screening Puts Men at Greater Risk (medindia.net)Relaxed Guidelines on PSA Testing Might Miss Aggressive Tumors: Study (news.health.com)Prostate doctor caut…

Odhad rizika pozitivního výsledku zobrazení kostních metastáz u pacientů s karcinomem prostaty - proLékaře.cz

Obrázek
Odhad rizika pozitivního výsledku zobrazení kostních metastáz u pacientů s karcinomem prostaty - proLékaře.cz

....

Analyzováno bylo 531 zobrazovacích vyšetření od 213 pacientů, u nichž

nebyly na začátku léčby popsány metastázy byli léčeni různými typy primární terapie. Pozitivních bylo 28 % zobrazovacích vyšetření kostí. Významná souvislost s pozitivitou tohoto výsledku byla zjištěna

u nižšího věku (poměr šancí [OR] = 0,98, p = 0,014), vyššího Gleasonova skóre, vyšší hladiny PSA před zobrazovacím vyšetřením (OR = 2,11, p < 0,001) a kratší doby do zdvojnásobení hladiny PSA (PSADT, OR = 0,53, p = 0,004). Hladina PSA (ng/ml) < 5 5–14,9 15–49,9 ≥ 50 Pravděpodobnost nálezu při zobrazení kostí 6 % 14 % 29 % 57 % p pro trend < 0,001 PSADT (měsíce) ≥ 15 9–149 3–8,9 < 3 Pravděpodobnost nálezu při zobrazení kostí 11 % 22 % 34 % 47 % p pro trend < 0,001 Výsledkem této analýzy jsou tabulky, které umožní odhadnout pravděpodobnost pozitivního nálezu na zobrazovacím vyšetření kostí na zák…

Solitární plicní metastáza jako první projev karcinomu prostaty - proLékaře.cz

Solitární plicní metastáza jako první projev karcinomu prostaty - proLékaře.cz

Turecká kazuistika upozorňující na možnost solitární plicní metastázy karcinomu prostaty i při negativní hladině PSA.

Vysoká hladina PSA a její rychlý nárůst jsou nepříznivými prognostickými faktory u karcinomu prostaty - proLékaře.cz