Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z únor, 2015

PSA doubling time

(  PSADT)

 je doba, během které dojde ke zdvojnásobení sérové koncentrace PSA 

PSA zdvojovací čas vypočteme tak, že dělíme přirozený logaritmus 2 (0,693)
směrnicí přímky získané z grafu lineární závislosti logaritmu PSA na čase. 
Při znalosti dvou měření koncentrace PSA vypočteme PSADT ze vzorce:

 PSADT = t x ln2 / ln (PSA2/PSA1)t je čas mezi  jednotlivými vyšetřeními PSA 1 , PSA2 koncentrace  PSA
Kalkulátory PSA doubling timeDoubling timeMSKCCHodnocení
dle hodnoty můžeme uvažovat o typu recidivy při zvyšování PSA  na vzdálenou diseminaci po RAPE můžeme uvažovat pokud zdvojovací čas PSA kratší než 6 měsícůlokální recidiva zdvojovací čas  PSA kolem 10-ti měsíců

Polymorfizmy v genu pro receptor vitamínu D a jejich vliv na rozvoj rakoviny - proLékaře.cz

Digitální vyšetření per rectum může identifikovat pacienty s rizikem karcinomu prostaty i při normální hladině PSA - proLékaře.cz

Digitální vyšetření per rectum může identifikovat pacienty s rizikem karcinomu prostaty i při normální hladině PSA - proLékaře.cz...Irská retrospektivní studie zahrnující 103 mužů, kteří podstoupili biopsii prostaty i při nízké hladině prostaticky specifického antigenu (PSA), ukázala význam vyšetření per rectum v primární péči pro záchyt karcinomu prostaty. Pozitivní výsledek digitálního vyšetření prostaty per rectum je důvodem k odeslání pacienta k dalšímu vyšetření i při normální sérové hladině PSA....