Prohledat tento blog

PSA doubling time

(  PSADT)

 je doba, během které dojde ke zdvojnásobení sérové koncentrace PSA 

PSA zdvojovací čas vypočteme tak, že dělíme přirozený logaritmus 2 (0,693)
směrnicí přímky získané z grafu lineární závislosti logaritmu PSA na čase. 
Při znalosti dvou měření koncentrace PSA vypočteme PSADT ze vzorce:

 PSADT = t x ln2 / ln (PSA2/PSA1)

t je čas mezi  jednotlivými vyšetřeními
PSA 1 , PSA2 koncentrace  PSA

Kalkulátory PSA doubling time

Hodnocení

dle hodnoty můžeme uvažovat o typu recidivy při zvyšování PSA 
  • na vzdálenou diseminaci po RAPE můžeme uvažovat pokud zdvojovací čas PSA kratší než 6 měsíců
  • lokální recidiva zdvojovací čas  PSA kolem 10-ti měsíců

Hormonální léčba

Archiv blogu