Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z listopad, 2012

Začíná projekt Movember. Cílem je šířit informovanost o rakovině prostaty - Zprávy.rozhlas.cz - ověřené a aktuální informace 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Obrázek

Radiation Plus Hormonal Therapy Boosts Prostate Cancer Survival - OncologySTAT

Obrázek
Photo of linear accelerator (Photo credit: Wikipedia) Radiation Plus Hormonal Therapy Boosts Prostate Cancer Survival - OncologySTAT

At a median follow-up of 8 years, the addition of radiation therapy (RT) to androgen deprivation therapy (ADT) was associated with significantly better overall survival (hazard ratio 0.70, P = .0003) and disease-specific survival (HR 0.46, P less than .0001) compared with ADT alone, Dr. Padraig Warde reported at the annual meeting of the American Society for Radiation Oncology.

....

 NCIC Clinical Trials Group (NCIC CTG) PR.3/Medical Research Council (MRC) UK PR07 trial. Results of an interim analysis of the trial published last year showed a similar benefit for adding RT to ADT at 7 years. From 1995 through 2005, investigators enrolled a total of 1,205 patients, most of whom (1,057) had locally advanced (T3, T4, N0/NX stage) prostate cancer. A smaller number had organ-confined disease (T2, N0/NX) with either a prostate-specific antigen (PSA) level greater …

Diagnostika

Obrázek
Digital rectal exam; drawing shows a side view of the male reproductive and urinary anatomy, including the prostate, rectum, and bladder; also shows a gloved and lubricated finger inserted into the rectum to feel the prostate. (Photo credit: Wikipedia)
Obligatorní stagingová vyšetření

- per rectum (DRE, digital rectal examination)
- hladiny PSA (prostatického specifického antigenu)
- transrektální sonografie (TRUS) s biopsií prostaty 6-8-14 vzorků

- CT vyš. pánve - N-staging
o možno vynechat u pacientů ,kde je nízké riziko N+(méně než 10%)
PSA méně než 20 ng/mlu stadií T2b nebo méněGS 6 či méněscintigrafie skeletu (vzdálené metastázy jsou málo pravděpodobné u PSA do 10 ng/ml)
dle indikace NCCN nutné provést
T1 a PSA ≥20ng/mlT2 a PSA ≥10ng/mlGS ≥8T3,T4klinika + RTG plic, UZ jater.
Fakultativní stagingová vyšetření

· MR pánve a prostaty, hladina alkalické fosfatázy, testosteronu

Rizikové a prognostické faktory

Obrázek
Age-standardised death rates from Prostate cancer by country (per 100,000 inhabitants). (Photo credit: Wikipedia)
Riziko vzniku Ca prostaty

rizikové faktory:
věk (max.muži nad 70 let)dědičné dispozice (15%) - v případě, že má karcinom prostaty u pacienta také jejich otec nebo jeden bratrriziko se zvyšuje dvojnásobněpokud 
byl karcinom diagnostikován u dvou 
nebo více příbuzných v první linii, pak 
se riziko zvy­šuje pěti- až jedenácti-
násobně9 % pacientů má skutečně dědičnou formu karcinomu prostaty. O tomto typu karcinomu lze 
hovořit v případě, že byl karcinom dia
gnostikován u tří nebo více příbuzných anebo pokud u dvou příbuzných došlo 
k časnému vzniku onemocnění (tj. ve věku < 55 let).u některých nemocných dg. mutace BRCA1 a BRCA2zevní vlivy - dietní návyky a výživa ( směrem na východ klesá výskyt ca a v Japonsku je nejnižšívyšší spotřeba zeleniny a ovoce - nižší riziko vzniku
ZpracovánoANDROGENOS
Populační riziko vzniku karcinomu prostaty v průběhu života muže je přibližně 1…